Estudis de zona

Es tracta del pas previ a la cerca activa del local, i ens ha de servir per obtenir els indicadors necessaris

Estudis de zona

Potencial de la demanda
Característiques sociodemogràfiques
Trànsit de transeünts o rodat
Nivell d’atracció comercial
– Potencialitat de la zona Competència

Estudiem minuciosament les zones

Busquem oportunitats

A VILAX ens desplacem a les zones definides per obtenir una idea clara de les oportunitats del mercat, ja que algunes dades seran més fàcils de demanar in situ

Estudis de mercat

Informació sobre el veïnat en general
Perfils, costums i gustos de la població
Informació sobre els negocis de la zona
Normativa municipal vigent
Informació sobre la competència directa