Expansió de franquícies

Sense pèrdua innecessàries de temps ni de diners. Externalitzar l’expansió de la vostra franquícia amb nosaltres us permetrà desenvolupar una estructura comercial de manera optimitzada i adaptada a les necessitats de cada moment. El nostre enfocament de treball consisteix a crear un procés comercial en què la selecció adequada dels franquiciats i la ubicació dels punts de venda és un punt imprescindible.

Oferim una sèrie de serveis per obrir franquícies.
Ens adaptem a cada client, al format de creixement i zones d’interès.

Candidats adequats

Anàlisi dels perfils i selecció de candidats

Cerca activa

Estratègies d’expansió
Promoció activa de la marca
Generació i gestió de contactes
Reunió personal amb els interessats
Seguiment dels potencials franquiciats
Reporting als nostres clients

Objectiu

“Assegurar un creixement sostenible i rendible”

Pla d'obertura

Presentació del candidat
Compromís d’obertura
Cerca i estudi del local més adequat
Assistència a la signatura dels contractes