Projectes de franquícia

Amb els nostres serveis per franquiciar volem cobrir les necessitats de qualsevol empresa perquè pugui créixer en franquícia. A aquest efecte, hem agrupat les nostres prestacions en tres eixos principals:

Estratègia i projecte

Fase preliminar de preparació amb l’objectiu d’organitzar el vostre projecte, validar les vostres necessitats i iniciar la preparació dels documents operatius que permetin que la vostra empresa pugui franquiciar.

Màrqueting i comunicació

La nostra especialització en franquícies ens permet crear o adaptar suports i eines comercials que faciliten les accions de captació de franquiciats.

Departament d'expansió

El nostre compromís i la implicació ens fa una empresa fiable per al vostre departament d’expansió o com a estructura comercial complementària a aquest departament.

Estratègia i projecte

El principal valor de la franquícia és oferir a empreses amb èxit comercial la possibilitat de fer créixer el negoci. En consegüent, el primer repte és preparar i transformar un model comercial d’èxit en una organització empresarial preparada per franquiciar.

Tanmateix, a més d’un concepte de negoci sòlid, també cal un projecte de franquícia adequat. És per això que estudiem el vostre model de negoci i us ajudem a trobar la millor manera per créixer. VILAX us aporta la planificació estratègica i les bases documentals necessàries que donen forma a l’estratègia definida.

Anàlisi del mercat i de la competència
Potencial, oportunitats i riscos Productes, imatge i preu
Viabilitat econòmica
Valoració del projecte Anàlisi del model
Base documental de la franquícia
Informativa:mailing, dossier, web Contractuals: precontracte i contracte Operatives: manuals i protocols
Estratègia de concepte i expansió
Propostes de franquícia
Classe de franquícia i zones d’exclusivitat territorial
Objectius i implantacions prioritàries

Màrketing

El primer objectiu en qualsevol pla d’expansió és atraure potencials candidats. Per aquest motiu, és fonamental disposar d’una bona documentació informativa; amb els missatges comercials apropiats i adaptats a cada negoci. Personalitzem les diferents accions en funció dels objectius de cada empresa, el sector d’activitat, el perfil exigit de candidat i les zones d’obertura.

Creació / Revisió

Dossier de franquícia
Presentacions corporatives
Creació o redisseny de la web
Catàlegs, fullets i anuncis
Creació de correus electrònics

Màrqueting web

Estudi i selecció de portals
Màrqueting a xarxes socials
Publicitat a Google Ads
Posicionament web

Organització d'esdeveniments

Inauguració d’establiments
Actes de relacions públiques
Presència a fires